Sık Sorulan Sorular

Aşı Hakkında


Çocukluk çağı aşılarının yan etkileri nelerdir?

Hangi aşıların birlikte yapılması sakıncalıdır?

İki aşı arasında ne kadar süre bırakılması doğrudur?

Rotavirüs aşısı

Rotavirüs, tüm dünyada bebek ve küçük çocuklarda görülen ishallerin, özellikle hastane yatışlarına ve bebek ölümlerine neden olan ağır gastroenteritin en önde gelen nedenidir.
Rotavirüsler, her yıl iki milyondan fazla hastane yatışına ve yaklaşık 600 bin ölüme
sebep olmaktadır. Rotavirüs ishalinin önlenmesinde tek yöntem rotavirüs aşılamasıdır. Aşının güvenirliliği yaklaşık 130 000… bebekte yapılan geniş çalışmalarla değerlendirilmiştir. Bu çalışmaların sonuçları, her iki yeni rotavirüs aşısının, ishale, özellikle ciddi ishale karşı etkin ve güvenli bir korunma sağladığını gösterdi. Rotavirüs aşılarının, rotavirüs olgularını
(%74), ağır olguları (%98) ve hastane yatışlarını (%96) azaltması beklenmektedir.
Günümüzde rotavirüs aşısı ülkemizin de dahil olduğu 90’dan fazla ülkede lisans alarak kullanıma girmiştir. Aşı ağız yoluyla 2 ve 4. ayda olmak üzere iki dozda veya 2, 4 ve 6. ayda olmak üzere üç dozda uygulanır. İlk doz bebek 6-12 haftalık iken uygulanmalı
ve aşılamaya 12-14 haftadan sonra başlanılmamalıdır

HPV Aşısı

İnsan papillomavirüs (HPV) etkeninin neden
olduğu genital HPV infeksiyonları, cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalık olarak bilinmekte ve servikal kanserin en önemli nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca; vulva, vajina, penis ve anüs kanserlerine yol açabilmektedirler. Günümüzde, dünyada servikal kanser nedeni ile kadın ölümü 273 000 civarındadır.
Servikal kanserlerin önlenmesi i…le ilgili yapılan çalışmalar sonucunda iki ayrı aşı geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Gardasil (Merck); ve Cervarix (GSK). Aşıların 11-12 yaş kız çocuklarında uygulanması önerilmektedir. 9-26 yaş arası kızlar aşılanabilir. Aşının etkinliği açısından,aşılanmanın HPV ile temasdan önce yani cinsel yaşam başlamadan önce yapılması
önemlidir. Yalnızca 0-5 yaş çocuklarını hedef alan bağışıklama uygulamaları ile ilgili olarak sürdürülen çabalar, aşı ile korunabilir hastalıkların eliminasyonu ve eradikasyonu için yeterli değildir. Adolesan dönemi bu tür hastalıkların morbidite ve mortalitesinin yüksek olduğu riskli bir dönemdir.